In het kort

Topo4D is een landmeet- en expertisekantoor in Aalst.

icon_widget_image Beschikbaar op afspraak icon_widget_image Hof Somergem 58 9300 Aalst icon_widget_image +32 473 70 89 15 icon_widget_image info@topo4d.be
  /  Drone   /  Het gebruik van drones op werven
Drones De Marlyn op de werf

Het gebruik van drones op werven

 

Door de ronddraaiende beweging van de props of de verplaatsing van het vliegtuig gaat er een luchtstroom over de vleugels of de propellers. Deze veroorzaakt een druktoename onder het profiel en een drukafname boven het profiel van de vleugel of de propellor.

 

 

1.  Drones op werven

 

Hoewel we met drones op werven niet direct een prangend probleem oplossen dat zich voordeed bieden ze zeker hun meerwaarde in bepaalde situaties. Echter moeten we blijven inzien dat drones geen totaaloplossing vormen voor een bestaand probleem. Alles zal steeds project per project moeten worden afgewogen in wat de beste keuze is, afhankelijk van meerdere parameters zoals kosten, snelheid, veiligheid, nauwkeurigheid, wetgeving en weersomstandigheden. Dit zal in de volgende hoofdstukken meer en meer duidelijk worden.

In het volgend hoofdstuk schetsen we alvast even deze situatie zonder drones, en welke situaties worden vermeden indien ze toch worden gebruikt.

Vervolgens gaan we dieper in op de meetkundige technologie die drones gebruiken om deze ongemakken te verhelpen.

 

1.1.Probleemstelling

 

In de huidige tijd zien we nog steeds veel werven waar de meerwaarde van drones niet is gekend, of wordt genegeerd. Het vraagt dan ook wat aanpassingsvermogen, en zolang het op de oude manier ook gaat is verandering steeds moeilijk naar voor te schuiven.

Drones hebben hun meerwaarde op 2 belangrijke aspecten. Zo bieden ze een enorme tijdsbesparing, zeker voor grotere opmetingen, en hebben ze een zeer positieve invloed op de veiligheid. Jammer genoeg valt de impact daarvan moeilijker te controleren en zullen eerst enkel de ongelukken met drones aan het licht komen.

Algemeen kunnen we stellen dat een drone in een half uur een veld kan opmeten waar een landmeter gewoonlijk een volledige dag over zou doen. Bij grootte terreinopmetingen heeft dit dan ook al snel een positief effect.

Daarbij komen dan nog eens de enorme veiligheidsvoordelen. Zo lopen landmeters en werfleiders, alsook arbeiders zeer veel risico op werven tijdens hun werkzaamheden. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan talrijke werkongevallen, die vaak op hoogte gebeuren, of bij grote infrastructuurwerken met machines zoals kranen en vrachtwagens, vaak met dodelijke afloop. Drones zijn dan ook in staat om veel van deze menselijke handelingen op een eenvoudige manier te vervangen. En een kapotte drone stelt uiteraard niets voor tegenover een mensenleven.

Vandaag de dag gebeurt het dan jammer genoeg nog te vaak dat er werknemers sterven op werven tijdens de werkzaamheden. Zo zijn er langs de spoorwegen bijvoorbeeld in 2019 2 landmeters aangereden door een trein. Afhankelijk van de vereisten zou het perfect mogelijk zijn om deze gevaarlijke situaties te voorkomen.

 

Echter vraagt het kennis en toewijding van bedrijven om dit te implementeren. De tijd en kost die hieraan verloren gaat zorgt er vaak voor dat deze implementatie niet vanzelf gaat. We hopen dan ook met deze bachelorproef enig licht te schijnen op de situatie om er hopelijk een gunstig effect op te hebben.

 

De drones bieden het voordeel dat de werf niet meer fysiek volledig moet worden betreden, ze zijn betaalbaar, leveren snelle resultaten en maken het allemaal visueel zeer toegankelijk.

De mogelijkheden met drones op werven zijn dan ook bijna eindeloos.

Zo kunnen we ze gebruiken voor het opmaken van 3d modellen, werfinspecties, plaatsbeschrijvingen van de werkzaamheden, volumebepalingen, 2d orthofoto’s waarop we kunnen meten en het opmeten van as-built na de werkzaamheden.

De meeste van voornoemde mogelijkheden baseren zich op de technologie van fotogrammetrie. Fotogrammetrie is zeker niets nieuw, het bestaat zelfs al zeer lang. Echter zien we het de laatste jaren meer en meer in combinatie met drones. Dit hebben we voornamelijk te danken aan de hogere rekenkracht die we tegenwoordig zijn bij computers, en de steeds scherpere fotografische mogelijkheden bij de camera’s die worden gebruikt.

 

Maar wat is fotogrammetrie nu juist, hoe werkt het en wat zijn de praktische zaken die erbij komen kijken?

 

1.2.Fotogrammetrie

Fotogrammetrie is een methode om vorm en locatie van objecten en gebieden door metingen in foto’s te bepalen. Ofwel, het inwinnen van informatie uit foto’s waarbij de nadruk ligt op de maatvoering.

Het is een passieve vorm van remote sensing waarbij er een sensor wordt gebruikt om vanop afstand informatie over een object, omgeving of gebied te bekomen.

Hierbij gebruiken we dus foto’s vanuit de lucht om informatie zoals 3d modellen te verkrijgen.

Fotogrammetrie kunnen we toepassen vanuit drones, alsook vanuit vliegtuigen, satellieten, gsm’s en dergelijke. De drone vormt slechts een opname platform voor het bekomen van de foto’s vanuit de lucht.

Nu, vooraleer we ons kunnen verdiepen op het proces tot het bekomen van een fotogrammetrisch model dienen we eerst enkele basisbegrippen te verklaren die bij fotogrammetrie van toepassing zijn.

 

Vragen omtrent drone diensten? Contacteer ons gerust.

 

× Hoe kan ik je helpen?