In het kort

Topo4D is een landmeet- en expertisekantoor in Aalst.

icon_widget_image Beschikbaar op afspraak icon_widget_image Hof Somergem 58 9300 Aalst icon_widget_image +32 473 70 89 15 icon_widget_image info@topo4d.be

Expertises

Landmeter-expert, Vanden Avenne Guillaume, tevens zaakvoerder van Topo4D kan worden aangesteld als gerechtsdeskundige.

Hij beschikt over het EXP id. nr. 11 36 44 en staat officiëel geregistreerd op de recent tot stand gekomen lijst voor gerechtsdeskundigen waar de rechtbanken zich verplicht op moeten beroepen tijdens de aanstelling van de deskundige.

 

Naast het optreden als gerechtsdeskundige is Vanden Avenne Guillaume ook beschikbaar voor andere rechtsmethodes, uiteraard enkel met betrekking, of gerelateerd aan geschillen omtrent volgende onderwerpen:

 • landmeetkunde
 • eigendomsdiscussies
 • aannemerij
 • bouwkunde
 • vastgoed
 • immobiliën
 • huurgeschillen en huurschade
 • onroerende goederen
 • waardebepalingen van onroerende goederen
 • meetkundig stabiliteitsonderzoek (bijvoorbeeld aan de hand van monitoring)
 • drone-incidenten
 • drone-privacy gerelateerde kwesties
 • spoorwegen

 

Guillaume Vanden Avenne genoot een opleiding tot landmeter-expert, waarna hij zich bijschoolde tot gerechtsdeskundige.

Zijn eerste werkervaringen waren steeds in de aannemerij en bouwkunde, zowel als werfleider als in de functie van landmeter.

Tijdens deze periode ontstond ook de interesse voor de spoowegsector waarin hij ’s nachts en in het weekend actief is/was.

Naast zijn werk volgde Guillaume ook bijscholingen omtrent volgende zaken:

 • landschapsontwikkeling
 • expertisetechnieken voor de gerechtsdeskundige
 • drone-piloot klasse 1A
  • fotogrammetrie
  • industriële inspecties voor drone-piloten
Services

De gerechtsexpertise

Een gerechtelijke expertise wordt ingeleid, zoals het woord zegt, voor de rechtbank. Dit betreft een onderzoeksmaatregel die een rechter op verzoek van partijen of ambtshalve kan bevelen en waarbij een gerechtsdeskundige wordt aangesteld, met als doel om de rechter voor te lichten omtrent gedane vaststellingen of technische inlichtingen. De oorsprong hiervan betreft meestal een geschil tussen partijen zoals een bouwgeschil, discussie over een grens, een huurovertreding,…

Minnelijke expertise

Bij een klassieke minnelijke expertise raadplegen partijen een deskundige om materiële vaststellingen te doen, eventueel met verstrekking van technisch advies. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een raming van huurschade.

De minnelijke expertise met het karakter van een bindende derdenbeslissing

Hierbij wordt contractueel overeengekomen dat partijen gebonden zullen zijn aan de bevindingen en het daarop geënte advies of besluit van de gerechtsdeskundige.

Arbitrage

Arbitrage wordt gedefinieerd als een wijze van geschillenregeling die haar grondslag vindt in een privé-overeenkomst, waarbij partijen aan één of meer particulieren de bevoegdheid geven om hun geschil te beslechten. Arbitrage wordt geregeld door het wettelijk rechtboek.

× Hoe kan ik je helpen?