In het kort

Topo4D is een landmeet- en expertisekantoor in Aalst.

icon_widget_image Beschikbaar op afspraak icon_widget_image Hof Somergem 58 9300 Aalst icon_widget_image +32 473 70 89 15 icon_widget_image info@topo4d.be
  /  Educational   /  Wat is het verschil tussen een PV van Grensbepaling en een PV van Afpaling?
grenspaal feno

Wat is het verschil tussen een PV van Grensbepaling en een PV van Afpaling?

 

 

Een vraag die we bijna dagelijks krijgen, wat is het verschil tussen een PV van Grensbepaling en een PV van Afpaling?
De basis hieromtrent is vrij eenvoudig, en om het niet onnodig complex te maken zullen we deze uitleg ook daartoe beperken.

 

 

Een PV van Grensbepaling betreft voornamelijk het grensonderzoek waarbij de landmeter de opzoekingen doet naar de ligging van de grenzen.

Een PV van Afpaling betreft ook de eigenlijke materialisatie van deze grenzen, fysiek op het terrein. Dit gebeurt meestal met grenspalen die worden verankerd in de grond.

 

 

Aan een PV van Afpaling gaat in de meeste gevallen een grensbepaling vooraf, maar kan ook op basis van wilsovereenstemming tussen de partijen.

Een PV van Afpaling is ook altijd een tegensprekelijke daad tussen 2 eigenaars waarbij ze onderling overeenkomen over de positie van de grens.

Een grensbepaling daartegenin kan eenzijdig verlopen en is steeds op basis van teruggevonden plannen zoals oude landmetersplannen, verkavelingen, atlas der buurtwegen, rooilijnplannen, notariële aktes, … .

Al deze bronnen van gegevens worden tegenover elkaar afgewogen op basis van bewijswaarde, wanneer in de tijd ze zich voordoen, tegensprekelijkheid, …  tot het bekomen van een correcte juridische grensbepaling.

 

Iedere eigenaar van een grond mag van zijn buur de afpaling vorderen conform de wetgeving.
Hieraan zijn drie voorwaarden verbonden.

  1. Het moet gaan om aan elkaar grenzende erven of percelen.
  2. De percelen zijn van verschillende eigenaars.
  3. Er heeft nog geen afpaling plaatsgevonden in het verleden.

Deze vordering kan niet verjaren, en personen met zakelijke eigendomsrechten zoals vruchtgebruik, recht van gebruik en van bewoning, erfpacht of recht van opstal kunnen ook de afpaling vorderen.

 

 

De landmeter-expert met een LAN-nummer is als enige gemachtigd voor de uitvoering van deze werkzaamheden, met als voorwaarde dat hij is ingeschreven op de Tableau van de landmeters-experten bij de federale raad van de landmeters-experten.

Echter mogen de partijen wel onderling een overeenkomst sluiten omtrent de ligging van hun grens tussen de eigendommen, wat vervolgens kan worden vastgelegd in een PV Van Afpaling. Wilsovereenstemming is een vereiste om tot een afpaling te kunnen komen.

 

 

Contacteer ons gerust mocht u hier nog vragen rond hebben.

 

 

Een PV van Grensbepaling betreft voornamelijk het grensonderzoek waarbij de landmeter de opzoekingen doet naar de ligging van de grenzen en deze visueel weergeeft op een plan.

 

Een PV van Afpaling betreft een onderzoek naar de grens met de eigenlijke materialisatie en het tegensprekelijk vastleggen van deze grenzen, fysiek op het terrein. Dit gebeurt meestal met grenspalen die worden verankerd in de grond.

.

× Hoe kan ik je helpen?