In het kort

Topo4D is een landmeet- en expertisekantoor in Aalst.

icon_widget_image Beschikbaar op afspraak icon_widget_image Hof Somergem 58 9300 Aalst icon_widget_image +32 473 70 89 15 icon_widget_image info@topo4d.be

Topo4D.be

waterpassen en monitoren van zettingen als landmeter expert

Wat doet een landmeter?

U kan voor verschillende zaken bij een landmeter terrecht. We doen immers veel meer dan enkel “land opmeten” zoals het woord landmeter laat uitschijnen.

Zo vormt een landmeter de ideale technische bijstand op werven, bij grensgeschillen en allerlei zaken in verband met vastgoed.

Daarnaast is de landmeter doorheen de jaren geëvolueerd van een meetkundig-expert met een totaalstation als hulpmiddel naar een high-tech meetkundige door het gebruik technologie zoals drones en 3d laserscanning.

We verduidelijken dit hieronder en geven een kort overzicht van zijn taken.

De klassieke landmeter

Deze is voornamelijk actief bezig met juridisch meetkundige dossiers zoals grensbepalingen, muurovernames en expertises.

Hieronder lichten we enkele toe.

Opmeten en afpalen van een bouwgrond of een ander perceel.

De opmeting van een perceel met vaak hiermee samenhangend de afpaling van een perceel met de grenspalen. Wettelijk gezien mag er niemand anders dan een beëdigd landmeter-expert een perceel afpalen. Zo’n afpaling gebeurt meestal in der minne op basis va wettelijke beschikbare plannen. Wanneer twee buren bijvoorbeeld een grens hebben die niet meer zeker of onzichtbaar is, stellen ze gezamenlijk – en dus met gedeelde kosten – een landmeter aan om als neutrale partij de grens opnieuw te bepalen.

De landmeter stelt hiervan ook een plan op, namelijk een PV van Afpaling, dat door de betrokken partijen wordt ondertekend. Deze dient vervolgens ook conform het PRECAD besluit geregistreerd te worden zodanig dat de bekomen grens niet meer in twijfel kan worden getrokken. Wanneer er geen vriendschappelijke oplossing mogelijk is, kan de afpaling via de vrederechter worden afgedwongen.

Waardebepalingen en schattingen

Als beëdigd schatter is de landmeter de ideale persoon voor de waardebepaling van vastgoed en onroerende goederen. Zo vormt hij een onafhankelijk technisch expert.

In die functie maakt de landmeter schattingen bij verdelingen (echtscheiding, erfenis), hypothecaire leningen, giften, onteigeningen of bij de verkoop of aankoop van een onroerend goed.

Weinig kandidaat-kopers van een onroerend goed schakelen een landmeter in voor een expertise of schatting. Echter kan dat heel wat ellende of discussies achteraf besparen. Bij een schatting heeft u een goed beeld op de correcte prijs van het goed, bij een expertise weet u welke technische mankementen er zijn en welke juridische of stedenbouwkundige bezwaren er kunnen zijn.

Vergunningen, attesten en verkavelingsaanvragen

Gezien zijn technische aard kan de landmeter ook bijtreden tijdens een verkavelingaanvraag of de aanvraag van een stedenbouwkundig attest. Dit gaat van de opmeting tot de samenstelling van het dossier. Want ook tijdens de opleiding is dit iets wat ruimschoots aan bod komt.

Muurovername

Bij een muurovername meet de landmeter de muur op en berekent hij de juiste waarde van het over te nemen deel. Hij stelt vervolgens een document op met de precieze details over de gemeenmaking (prijs, materialen, volume, vetusteit,…) dat de aankoop van de muurgemeenschap juridisch bewijst.

Dit vormt een PV van Muurovername.

Dit document kan ook worden geregistreerd om te voldoen aan de PRECAD vereisten.

Plaatsbeschrijving

In dit geval legt de landmeter nauwkeurig en volledig de staat van een onroerend goed vast. Materialen en gebreken worden hierin zorgvuldig omschreven. Een omstandige plaatbeschrijving is verplicht bij de aanvang van een huurcontract, maar kan ook nuttig zijn wanneer op een aanpalend perceel wordt gebouwd of bij de uitvoering van grootschalige wegenwerken. Zo kan achteraf onomstotelijk worden aangetoond dat eventuele schade aan de woning het gevolg is van de werken.

Er wordt ook almaar meer een plaatsbeschrijving opgemaakt na het ondertekenen van een compromis om discussies te voorkomen bij de akte: was de zonneboiler of de ijskast nu inbegrepen bij de verkoop of niet?

De moderne landmeter

Deze is goed op de hoogte van hedendaagse technologie en weet als geen ander hoe hij bepaalde software, drones en laserscanning kan inzetten om meetkundige data op een zo efficiënt en nauwkeurig mogelijke manier te bekomen.

Naast het inzetten van deze technologie voor bovenstaande zaken ontstaat er ook een heel nieuw aanbod aan mogelijkheden en taken voor de landmeter.

Clash detection

Op basis van 3d laserscan data kan de landmeter bijvoorbeeld een BIM model toetsen aan de bestaande toestand van een industriële site.

Dit wordt vaak toegepast binnen de piping of HVAC industrie.

Monitoring

Dit betreft het meten en controleren van bepaalde kleine zettingen of verplaatsingen van bouwkundige kunstwerken, objecten of gebouwen.

Monitoring kan op verschillende manieren worden benaderd, afhankelijk van de situatie, duurtijd en vereiste nauwkeurigheid. Zo kunnen we gebruik maken van totaalstations en laserscanners met een zeer hoge nauwkeurigheid. Maar ook sensoren of waterpassingswerken vallen onder deze categorie. Algemeen gezien maken we het onderscheid tussen:

  • waterpassen: Opvolgen van deformaties in Z-waarde (hoogte) met behulp van een waterpastoestel met een nauwkeurigheid van een paar millimeter. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer er bemalingen gebeuren en er moet worden gecontroleerd of een bepaalde woonwijk niet verzakt door een invloed van het grondwater.
  • metingen met totaalstation: Controleren van bepaalde vaste punten tot op de millimeter die op voorhand zijn vastgelegd bijvoorbeeld bij de start van bouwwerkzaamheden in de omgeving of voor het opvolgen van oude gebouwen met stabiliteitsproblemen.
  • gebruik van sensoren: Aan de hand van interne technologie kunnen we zo permanente minieme verplaatsingen opvolgen tot op sub-millimeter niveau.
waterpassen
waterpassing langs de sporen tijdens bemalingswerken

Fotogrammetrie

Tot slot hebben we ook nog fotogrammetrie, een meer en meer gebruikte technologie.

Al is het iets minder nauwkeurig dan laserscanning, toch heeft het zeker zijn meerwaarde. Zo worden bijvoorbeeld vaak drones gebruikt om grotere gebieden op te meten, wat zorgt voor een enorme tijdswinst, en het is vaak ook veiliger.

Op basis van een overlap tussen verschillende foto’s kan men zo een puntenwolk of mesh maken waaruit eenvoudig afstanden of volumes kunnen worden bepaald.

Kortom, de hedendaagse landmeter heeft een brede kennis van de mogelijkheden en weet op voorhand bij aanvang van zijn opdracht welke technologie hij het best kan inzetten.

Vanden Avenne Guillaume

Gerechtsdeskundige en drone-piloot klasse 1A

Beëdigd landmeter-expert met LAN171743 voor de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

× Hoe kan ik je helpen?