In het kort

Topo4D is een landmeet- en expertisekantoor in Aalst.

icon_widget_image Beschikbaar op afspraak icon_widget_image Hof Somergem 58 9300 Aalst icon_widget_image +32 473 70 89 15 icon_widget_image info@topo4d.be

Topo4D.be

LOD en LOA, wat is het?

LOD (level of detail) en LOA (level of accuracy) worden gebruikt in de BIM wereld en kunnen dienen als standaarden voor het bepalen van detailniveau’s van tekenwerk, of het vastleggen van afspraken over een vereiste nauwkeurigheid.

We lichten kort even toe.

Level of Detail

Samenwerkingen tussen verschillende partijen en bedrijven is niet altijd even gemakkelijk. Communicatie loopt soms niet zoals gewenst, en de hedendaagse wereld met social distancing en online meetings maakt dat er niet eenvoudiger op.

Zo kan het soms makkelijker en duidelijker zijn om te communiceren op basis van LOD levels, zeker in een hedendaagse BIM (Building Information Model) leefwereld waar samenwerken centraal staat.

Deze LOD levels kunnen contractueel worden afgesproken en vastgelegd om te bepalen tot op welk detailniveau iets moet worden opgemeten of uitgetekend.

Zo bestaan er verschillende detailniveau ’s met hieronder een korte uitleg over de LOD 000, 100, 200, 300, 400, 500.

LOD 000

Ruimtelijke objecten (ruimten, volumes) gerelateerd aan gebruiksfuncties met globale afmetingen en onderlinge relaties. Aan de ruimtelijke objecten kan niet-geometrische informatie worden gekoppeld zoals gebruiksfuncties en bijbehorende functionele ruimtespecificaties.

LOD 100

Zodanige modellering van de bouwmassa dat deze een beeld geeft van de ruimtelijke organisatie op het niveau van clusters van gebruiksfuncties, het ruimtebeslag op het terrein, het ruimtebeslag per verdieping, de hoogte, het volume, de plaatsing op het terrein en de oriëntatie.

LOD 200

Ruimtelijke objecten (ruimten) gekoppeld aan gebruiksfuncties inclusief globale afmetingen, oriëntatie en onderlinge relaties. Materiële objecten gemodelleerd als generieke bouwelementen met globale afmetingen, hoeveelheden, vorm, locatie en oriëntatie. Aan de objecten kan niet-geometrisch informatie zijn gekoppeld.

LOD 300

Ruimtelijke objecten (ruimten) met exacte afmetingen en oriëntatie. Materiële objecten zijn gematerialiseerd en accuraat in termen van (afleidbare) hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie. Aan de objecten is niet-geometrisch informatie gekoppeld.

LOD 400

Objecten zijn gematerialiseerd en accuraat in termen van (afleidbare) hoeveelheden, afmetingen, vorm, locatie en oriëntatie en bevatten volledige informatie ten behoeve van de detaillering, de fabricage van componenten in fabrieken en de uitvoering/montage op de bouwplaats. Aan de objecten is niet-geometrisch informatie gekoppeld.

LOD 500

Objecten zijn gemodelleerd zoals ze daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het is accuraat in termen van afmetingen, vorm, locatie, hoeveelheden en oriëntatie. Aan de objecten is niet-geometrisch informatie gekoppeld.

Level of Accuracy

Net zoals een onderverdeling voor de mogelijke detailniveau’s bestaat dit ook voor de nauwkeurigheid.

Deze leggen vast hoe nauwkeurig een bepaald iets moet worden weergegeven.

Nauwkeurigheid is echter een ruim begrip, en gaat zowel gepaard met de meetmethode als de weergave na het verwerken van de data.

Daarom kan het handig zijn om bij de oplevering van bijvoorbeeld te bekomen plannen te vragen naar een LOD rapportage van een opmeting.

In veel BIM software is dit een automatisch verkrijgbaar document na de verwerking waarbij de bestaande toestand wordt getoetst aan de tekening.

Hieronder een voorbeeld ter verduidelijking

LOA20

Hierbij wordt rekening gehouden met een toegestane afwijking van minstens 95% van de bekomen punten tussen de 1,5 cm en 5 cm tegenover de werkelijke toestand.

Dit wordt bijvoorbeeld vaak gevraagd voor muren, ook al staan deze zelden perfect recht, wel is het zeker haalbaar.

De andere LOA levels zijn duidelijk weergegeven in het schema hieronder.

Bron: KU Leuven Faculty of Engineering Technology

Hoe hoger het LOA level hoe hoger de nauwkeurigheid, maar ook hoe meer werk en tijd om deze te bekomen.

Leg deze dus steeds op voorhand goed vast om verassingen te vermijden.

Vragen hierover? Contacteer ons gerust.

× Hoe kan ik je helpen?