In het kort

Topo4D is een landmeet- en expertisekantoor in Aalst.

icon_widget_image Beschikbaar op afspraak icon_widget_image Hof Somergem 58 9300 Aalst icon_widget_image +32 473 70 89 15 icon_widget_image info@topo4d.be

TOPO4D Landmeetkantoor beschikt over een level 2 licentie voor het uitvoeren van thermische inspecties. 

Thermische inspecties met professionele rapportage

Veilig en
niet invasief inspecteren

Onze thermische drone-inspecties bieden een krachtige, niet-invasieve methode om de conditie van uw infrastructuren en installaties te beoordelen. Door de integratie van hoogwaardige thermische camera’s met onze professioneel bestuurde drones, zijn we in staat om gedetailleerde warmtebeelden te verzamelen die essentiële informatie verschaffen over mogelijke defecten of inefficiënties.

Onze diensten

Inspecties van zonnepanelen

Thermische drones identificeren inefficiënties en defecten in zonnepanelen door afwijkingen in warmteverdeling te detecteren. Dit stelt ons in staat om het rendementsverlies nauwkeurig te berekenen en tijdig onderhoud te plannen, wat cruciaal is voor het maximaliseren van de energieopbrengst en de algehele rentabiliteit van de zonne-installaties.

Inspecties van Elektrische Installaties en hoogspanning

Drones uitgerust met thermische camera’s voeren snelle en veilige inspecties uit van hoogspanningslijnen en transformatoren. Ze sporen hotspots op die kunnen wijzen op oververhitting of andere potentiële storingen. Deze technologie minimaliseert risico’s en verbetert de betrouwbaarheid van de elektrische infrastructuur.

Verliesoppervlakte Detectie van Gebouwen

Thermische drones zijn essentieel voor het identificeren van warmtelekken in gebouwen. Ze bieden een gedetailleerd overzicht van gebieden waar isolatie tekortschiet of waar energieverlies optreedt. Dit helpt eigenaren om energie-efficiëntiemaatregelen te implementeren, wat leidt tot significante kostenbesparingen.

Ecologische Toepassingen

Thermische drones zijn veelzijdig inzetbaar voor ecologische doeleinden zoals wildlife monitoring, waarbij dieren in hun natuurlijke habitat worden gevolgd zonder verstoring. Ze zijn ook cruciaal bij brandbestrijding, door hotspots te identificeren die onzichtbaar zijn voor het blote oog. Bovendien ondersteunen ze irrigatiemanagement door ongelijke waterverdeling in landbouwgebieden te detecteren en te optimaliseren.

Waarom drones gebruiken voor thermische inspecties?

Toegankelijkheid: Drones kunnen eenvoudig toegang krijgen tot moeilijk bereikbare plaatsen binnen elektrische installaties, zoals hoogspanningslijnen, transformatoren, en distributiepanelen, zonder de noodzaak voor menselijke inspecteurs om zich in potentieel gevaarlijke situaties te begeven.

Tijdbesparing en Kostenreductie: Door het gebruik van drones kunnen inspecties veel sneller worden uitgevoerd dan traditionele methoden. Dit vermindert niet alleen de tijd die nodig is voor inspecties, maar ook de kosten en risico’s die gepaard gaan met het opzetten van steigers of het gebruik van hoogwerkers.

Preventieve Probleemoplossing: Regelmatige thermische inspecties helpen bij het plannen van onderhoud voordat ernstige problemen zich voordoen. Dit minimaliseert de kans op ongeplande uitvaltijd en verlengt de levensduur van de apparatuur.

Met de gedetailleerde data die drones verzamelen, kunnen specifieke problemen snel geïdentificeerd en aangepakt worden. Dit optimaliseert het onderhoudsschema en voorkomt onnodige reparaties, wat op lange termijn kosten bespaart.

Verhoogde Veiligheid: Drones elimineren de noodzaak voor personeel om gevaarlijke hoogtes te bereiken of zich in riskante omgevingen te begeven. Dit minimaliseert het risico op ongevallen en letsels tijdens de inspectieprocessen.

Kostenbesparing: Drones kunnen snel grote en moeilijk toegankelijke gebieden overvliegen, waardoor de tijd en mankracht die nodig zijn voor traditionele inspectiemethoden drastisch worden gereduceerd. Dit resulteert in aanzienlijke besparingen op arbeidskosten en uitrusting.

Minder Onderbrekingen: Door gebruik te maken van drones voor inspecties, worden operationele onderbrekingen geminimaliseerd. Installaties hoeven minder vaak offline gehaald te worden, wat kostbare downtime voorkomt en de productiviteit verhoogt.

warmte inspectie thermografie drone

Projecten waar we fier op zijn

Gallery
zonnepanelen  thermografie warmte inspectie analyse met drone
zonnepanelen
default
Voorbeeld: Inspectie van de zonnepanelen van Pairi Daiza

Case study

Voorbeeldproject: Thermische inspectie (warmtedetectie) van de zonnepanelen te Pairi Daiza, en berekening van de rendabiliteit van de pannelen en eventuele verliezen.

Overzicht

In deze case study analyseren we de efficiëntie van een thermische drone-inspectie uitgevoerd op de zonnepanelen geïnstalleerd boven de parkeerplaatsen van het Pairi Daiza dierenpark. De nadruk ligt op de efficiëntie, veiligheid, snelheid en de geavanceerde data-analyse die leidt tot een gedetailleerd 3D-model van de zonnepanelen, waardoor thermische defecten duidelijk worden geïdentificeerd.

De Uitdaging

De uitdaging was om een snelle en nauwkeurige inspectie uit te voeren over een groot gebied met talrijke zonnepanelen, om de werking en efficiëntie van elke paneel te verifiëren zonder de dagelijkse operaties te verstoren.

Oplossing met Drones

TOPO4D koos voor het inzetten van drones uitgerust met hoogwaardige thermische camera’s. Deze benadering had volgende voordelen:

Efficiëntie: Drones inspecteren snel grote oppervlaktes zonder fysiek elk paneel te benaderen, wat de tijd en moeite aanzienlijk reduceert vergeleken met traditionele methoden.

Veiligheid: De inspectie werd veilig uitgevoerd zonder risico’s voor inspecteurs op gevaarlijke hoogtes of in contact met elektrische componenten.

Snelheid: De gehele inspectie werd binnen enkele uren voltooid, een fractie van de tijd die nodig zou zijn voor handmatige inspecties.

Geavanceerde Data-analyse: Verzamelde thermische data werd verwerkt tot een gedetailleerd 3D-model, waarbij alle panelen en hun thermische efficiëntie duidelijk werden weergegeven.

Gegevensanalyse en Rendabiliteitsberekeningen

De verzamelde thermische data hielpen bij het identificeren van panelen met prestatieproblemen, zoals oververhitting of inefficiënte energieomzetting. Door de specifieke output van elk paneel te analyseren, konden we vaststellen welke panelen ondermaats presteerden of defect waren.

1. Identificatie van Defecte Panelen: Panelen die hogere temperaturen vertoonden dan verwacht, werden gemarkeerd als mogelijk defect of inefficiënt.

2. Berekening van Verlies in Output: Door het vergelijken van de verwachte output met de werkelijke output, berekenden we het verlies in energieproductie.

3. Kosten-effectiviteitsanalyse: Analyse van de kosten om defecte panelen te repareren of vervangen versus de verloren opbrengst door inefficiëntie gaf inzicht in de meest kosteneffectieve interventies.

Resultaten

De inspectie resulteerde in een helder beeld van de algehele gezondheid van de zonnepaneelinstallatie. Ongeveer 5% van de panelen vertoonde prestatieproblemen die onmiddellijke aandacht vereisten. De snelle identificatie van deze problemen stelde Pairi Daiza in staat om reparaties uit te voeren die de efficiëntie substantieel verbeterden en de opbrengst van hun investering maximaliseerden.

Conclusie

De case study bij Pairi Daiza illustreert de waarde van thermische drone-inspecties voor het beheer van zonne-energie assets. Door geavanceerde technologie te gebruiken, kon TOPO4D snel en veilig kritieke data verzamelen die essentieel is voor het optimaliseren van de energieproductie en het waarborgen van een maximale ROI.

Andere drone diensten

Waarom samenwerken met TOPO4D voor uw thermische inspecties?

Toonaangevende Expertise:

TOPO4D beschikt over een team van gecertificeerde professionals die diepgaande kennis hebben van zowel drone-technologie als thermografische inspecties. Onze experts zijn getraind om de meest complexe analyses uit te voeren en accurate data te leveren.

Geavanceerde Technologische Uitrusting:

Wij gebruiken de nieuwste drone-apparatuur en hoogwaardige thermische camera’s om gedetailleerde en nauwkeurige thermische beelden te verkrijgen. Deze technologie stelt ons in staat om gedetailleerde inspecties uit te voeren met minimale verstoring van uw dagelijkse operaties.

Veiligheid en Compliance:

Bij TOPO4D staat veiligheid voorop. Onze operationele procedures voldoen aan de strengste veiligheidsnormen, waarbij wij zorgen voor minimale risico’s tijdens het uitvoeren van inspecties. Bovendien zijn al onze vluchten in overeenstemming met de lokale regelgeving, wat zorgt voor een zorgeloze ervaring voor onze klanten.

Kosten-Efficiëntie:

Onze drone-inspecties zijn een kostenefficiënte oplossing die helpt om dure traditionele inspectiemethoden te vermijden. Drones kunnen snel grote oppervlaktes overbruggen, wat aanzienlijk bespaart op de tijd en kosten die normaal gesproken met handmatige inspecties gemoeid zijn.

Uitgebreide Rapportage en Analyse:

Na elke inspectie leveren wij uitgebreide rapporten die niet alleen de huidige staat van uw installatie weergeven, maar ook actiegerichte inzichten bieden. Dit helpt bij het plannen van efficiënt onderhoud en het verbeteren van de operationele efficiëntie.

Contacteer ons gerust

    × Hoe kan ik je helpen?