In het kort

Topo4D is een landmeet- en expertisekantoor in Aalst.

icon_widget_image Beschikbaar op afspraak icon_widget_image Hof Somergem 58 9300 Aalst icon_widget_image +32 473 70 89 15 icon_widget_image info@topo4d.be
  /  Educational   /  De landmeetkundige vereffening van een polygoonnetwerk. Wat en Waarom?
de landmeetkundige vereffening

De landmeetkundige vereffening van een polygoonnetwerk. Wat en Waarom?

De landmeetkundige vereffening van een polygoonnetwerk.

Wat is een landmeetkundige vereffening?

Landmeetkundige vereffening is een essentieel proces binnen de landmeetkunde dat

wordt toegepast om meetfouten te corrigeren en de nauwkeurigheid van

landmeetkundige metingen te verbeteren. Het is een complexe wiskundige procedure die

wordt gebruikt om de metingen van punten in een terreinnetwerk te optimaliseren en te

harmoniseren. Dit proces is van groot belang omdat het helpt om systematische en

toevallige meetfouten te identificeren en te elimineren, waardoor betrouwbare en

nauwkeurige meetgegevens kunnen worden verkregen voor diverse toepassingen, zoals

landmeting, cartografie, geodesie, en bouw- en infrastructuurprojecten.

Dit vormt de basis van quasi ieder landmeetkundig proces en wordt vaak gedaan bij aanvang van werken. Het is vaak het eerste wat een landmeter te doen staat.

 

 

Wat is het nut ervan?

 

Het nut van een landmeetkundige vereffening kan het best worden begrepen door te kijken

naar de uitdagingen en variabelen waarmee landmeters te maken hebben tijdens

metingen op het terrein. Deze omvatten:

1. Meetfouten: Metingen zijn nooit 100% nauwkeurig vanwege verschillende factoren

zoals instrumentele onnauwkeurigheid, atmosferische invloeden, satelliet afwijkingen, ongelijke

terreincondities en menselijke fouten. Deze meetfouten kunnen zich ophopen en

resulteren in onnauwkeurige metingen.

2. Onbekende waarheden: In veel gevallen is de exacte locatie van een punt op het

terrein niet bekend, en moeten landmeters metingen verrichten met betrekking tot

naburige punten, wat tot accumulatie van fouten kan leiden.

De vereffening tracht al deze problemen aan te pakken en zorgt voor de

volgende voordelen:

1. Foutenidentificatie: Een vereffening maakt het mogelijk om meetfouten te identificeren

door metingen te vergelijken en afwijkingen op te sporen. Dit omvat systematische

fouten (bijv. instrumentele fouten) en toevallige fouten (bijv. willekeurige

meetonzekerheid). Door steeds van een zelfde netwerk van punten te kunnen

vertrekken worden deze fouten sneller waargenomen.

2. Foutencompensatie: Het proces compenseert meetfouten door de beste schatting

te berekenen van de meest waarschijnlijke werkelijke posities van gemeten punten.

3. Optimalisatie: Vereffening optimaliseert de metingen om ervoor te zorgen dat ze

onderling consistent zijn en voldoen aan bepaalde wiskundige criteria. De minieme

fout , gekend als sluitfout, wordt als het ware verdeeld over meerdere punten.

 

Intermezzo: Wat is een sluitfout?

Binnen de context van de landmeetkundige vereffening speelt het begrip ‘sluitfout’ een

cruciale rol. Sluitfout verwijst naar het verschil tussen de berekende waarden van metingen

die van verschillende kanten naar een gemeenschappelijk punt zijn uitgevoerd en de

werkelijke waarden van die metingen. Het is een directe indicator van de mate van

onnauwkeurigheid in een terreinnetwerk en is een maatstaf voor de kwaliteit van de

landmeetkundige gegevens.

Sluitfouten kunnen worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals meetfouten,

onnauwkeurige instrumenten, atmosferische verstoringen en ongelijke terreincondities. Het

doel van landmeetkundige vereffening is om sluitfouten te minimaliseren door metingen te

optimaliseren en te harmoniseren, zodat ze zo dicht mogelijk bij de werkelijke waarden

liggen.

Het proces van vereffening omvat het opstellen van wiskundige modellen en algoritmen

om de sluitfouten te berekenen en te minimaliseren. Het uiteindelijke resultaat is een set

gecorrigeerde metingen die onderling consistent zijn en een betrouwbaar beeld geven

van de geometrische kenmerken van het gemeten terrein. Dit stelt landmeters in staat om nauwkeurige data te produceren die relevant zijn aan de volledige omgeving van de vereffening, en niet enkel correct voor de locatie waar de opmeting heeft plaatsgevonden.

Zo zal een hoogte ook kunnen vergeleken worden met een hoogte aan de andere kant

van de werf gezien de afwijkingen tussen deze zone’s zijn gecompenseerd met elkaar.

 

Om deze handelingen uit te voeren gebruiken we de software Move3. 

 

Kortom, de landmeetkundige vereffening is een cruciale stap in het landmeetproces die

meetfouten corrigeert, de consistentie van metingen waarborgt en de nauwkeurigheid

van geografische gegevens verbetert, wat essentieel is voor tal van technische en

wetenschappelijke toepassingen. Zonder deze toepassing zullen er aanzienlijke verschillen

zitten wanneer er meerdere keren hetzelfde wordt gemeten.

 

 

 

 

Contacteer ons gerust mocht u hier nog vragen rond hebben.

 

 

De vereffening van een polygoonnetwerk tracht al de potentiële  topografische problemen aan te pakken en zorgt voor een optimalisatie, compensatie en identificatie van eventuele mogelijke meetafwijkingen door de verschillende metingen en hun afwijkingen gelijk te verdelen over het volledige “meetnet”. Door deze wiskundige berekening is er een mogelijkheid om met millimeter nauwkeurigheid consequent te kunnen meten. 

.

× Hoe kan ik je helpen?