In het kort

Topo4D is een landmeet- en expertisekantoor in Aalst.

icon_widget_image Beschikbaar op afspraak icon_widget_image Hof Somergem 58 9300 Aalst icon_widget_image +32 473 70 89 15 icon_widget_image info@topo4d.be
  /  deskundigenonderzoek   /  schade expertise
expertise zetting oud gebouw

schade expertise

Met Topo4D verlenen we bijstand aan particulieren, bedrijven en verzekeraars voor het bekomen van een volledig dossier met betrekking tot stormschade.

De vaststellingen kunnen worden gedaan met een drone om een duidelijk zicht te krijgen op de schade. Zo kunnen we bijvoorbeeld een duidelijk zicht krijgen op een losgekomen dak.

 

Vervolgens kunnen we deze beelden gebruiken om een gemotiveerd verslag op te stellen met onze eigen onafhankelijke deskundigen.

Als bedrijf of particulier kan u daarmee terecht bij uw verzekeraar.

 

De expertise kan vervolgens ook dienen om conflicten binnen of buiten de rechtbank uit te klaren.

 

Dit kan eenzijdig, tegensprekelijk (op vraag van 2 of meer partijen), of gerechtelijk.

 

Een minnelijke expertise op vraag van 2 of meer partijen zorgt ook voor de nodige discretie, en loopt een stuk vlotter. Daarnaast liggen de kosten ook een stuk lager in vergelijking met een gerechtelijke procedure.

Voor expertises bij een tegenexpertise, of waarbij een verzekeraar niet tussenkomt,  zijn bedragen  voornamelijk afhankelijk van de grootte van de opdracht.

 

 

Wat is een deskundigenonderzoek?

Er is sprake van een deskundigenonderzoek wanneer één of meer partijen een beroep doen op een persoon die geacht wordt over een bepaalde vakkennis te beschikken. Dit kan zijn voor het vaststellen van technische feiten, of om een technisch gemotiveerd advies te geven.

Zo kan een probleem aan de hand van verschillende scenario’s en vaststellingsmethoden worden ontleed, om zo op zoek te gaan naar de oorzaak.

Dergelijke werkmethode wordt vastgelegd in een verslag.

Bij een gerechtelijke expertise is er sprake van een voorverslag waar partijen op kunnen reageren, een tussenvonnis en een eindverslag.

Dergelijk verslag dient als onderbouwd bewijsmiddel bij een geschil, of dit nu onderling is, of voor de rechtbank.

 

 

 

 

Welke soorten expertises zijn er?

Eerst en vooral is er de minnelijke expertise. Deze is tussen de partijen onderling, waar de deskundige een onafhankelijke rol opneemt, en kan buiten de rechtbank worden gedaan.

Daarnaast bestaat er ook de eenzijdige expertise, of de tegensprekelijke expertise.

Bij een eenzijdige expertise wordt een deskundige aangesteld door één partij voor feitelijke vaststellingen te doen, advies te geven op technisch vlak of op te treden als technisch raadsman.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om een raming te doen van schade aan een gebouw door gebrekkige maatregelen op een bouwwerf. Tijdens een gerechtelijke procedure kan de deskundige dan optreden als technisch raadsman voor de partij.

Vervolgens is er de tegensprekelijke procedure. Hierbij wordt een gerechtsdeskundige door 2 of meer partijen met tegengestelde belangen gevraagd om advies te verlenen op technisch vlak, en/of partijen te laten verzoenen.

De opdracht komt hier van beide partijen en de expert zal onafhankelijk optreden.

Dit kan onder verschillende vormen. Een voorbeeld hiervan is een bindende derdenbeslissing waarbij de expert oordeelt over het probleem en er een bindende conclusie met gevolg aan geeft. Uiteraard wordt dit eerst door de partijen onderling overeengekomen.

Tot slot is er nog de gerechtelijke expertise.

Deze wordt gevraagd door de rechtbank, of door de betrokken partijen.

 

Wat zijn de voordelen van een minnelijke expertise?

Eerst en vooral vormt het een enorme kostenbesparing in vergelijking met een gerechtelijke procedure.

Daarnaast gaat het een stuk vlotter, en is het steeds volledig confidentieel.

Wat kost een expertise?

Dit is afhankelijk van uw verzekering.

Meestal heeft u volledig recht op een gratis tegenexpertise op kosten van de verzekering om uw rechten en belangen te verdedigen.

Dit is vastgesteld volgens bepaalde barema’s en polissen in uw verzekering.

Zo zijn bij een rechtsbijstand polis de kosten van een schade-expert meestal gedekt.

 

Contacteer ons gerust en wij kijken het na!

 

Voor expertises bij een tegenexpertise, of waarbij een verzekeraar niet tussenkomt,  zijn bedragen  voornamelijk afhankelijk van de grootte van de opdracht.

Contacteer ons en wij voorzien een gratis raming.

× Hoe kan ik je helpen?