“In het buitenland zien we dat misdaadlocaties vaak worden ingescand met een 3D laserscanner, bij ons is dit nog veel te weinig het geval”, aldus Guillaume. 

Het inscannen van dergelijke gevallen kan enorm waardevol zijn. Hierdoor beschikt de politie / rechtbank over een 3D model die altijd raadpleegbaar is wanneer de effectieve misdaadlocatie reeds is opgekuist. Op deze manier blijft een enorme schat aan informatie raadpleegbaar. Daarnaast kunnen we ook de puntenwolk onderbrengen in een game engine om tijdens het ballistisch onderzoek hypernauwkeurig de kogelbanen te reconstrueren. Dit gebeurt momenteel door gerechtsdeskundigen op de locatie zelf.

Hoe gaat dit juist in zijn werk? 

Met een laserscanner kunnen we snel ter plaatse komen vooraleer de locatie wordt opgekuist. We gebruiken referentiepunten, die gebruikt worden voor het aan elkaar rekenen van de puntenwolken van de scanner, deze worden ingemeten (in het RD-stelsel). Als alle data verzameld en verwerkt is beschikt men over de precieze locatie, divers beeldmateriaal en een 3D-model. Dit zorgt er dan ook voor dat er een deel van het onderzoek digitaal kan worden gedaan, waardoor de locatie sneller kan worden opgeruimd. Ideaal bijvoorbeeld voor openbare plaatsen.

Door het gebruik van laserscanner kan er veel meer informatie ingewonnen worden ten opzichte van de traditionele werkwijze (grotendeels met pen, papier, duimstok en fotocamera). Daarnaast wordt er meer informatie vastgelegd en is het materiaal direct digitaal beschikbaar, wat bijdraagt aan het optimaliseren van het onderzoeksproces.