Nauwkeurigheid begrijpen lijkt iets bizar. In GNSS metingen zit er bijvoorbeeld altijd een kleine afwijking. Daarom weten we nog niet hoe nauwkeurig de opmeting is, en of we spreken over relatieve of absolute nauwkeurigheid? Wanneer is wat van toepassing? In deze post leggen we het kort even uit.

Waarom nauwkeurigheid verstaan belangrijk is. 
Veelgebruikte termen die belangrijk zijn voor de meeste topografische instrumenten zijn relatieve nauwkeurigheid, absolute nauwkeurigheid en precisie. Deze blog is bedoeld om te benadrukken waarom nauwkeurigheid belangrijk is. Simpel gezegd, als u de nauwkeurigheid en de factoren die daarop van invloed zijn begrijpt, dan kunt u de beste resultaten behalen met de opmetingen.

Werken van het geheel tot het deel
Een vraag die vaak aan landmeters wordt gesteld is: wat is landmeten en wat doe je eigenlijk? En ik zal eerlijk zijn, het is een moeilijke vraag om te beantwoorden! Als landmeetkundige-nerd wil ik ze alles vertellen over GNSS, geoïdes, coördinaatsystemen, technologie en klanten helpen bij het oplossen van problemen door het gebruik van nauwkeurige gegevens.

Landmeten is zowel de wetenschap van nauwkeurige metingen en ruimtelijke gegevensverzameling, als de kunst om die informatie te verwerken tot een kwalitatief eindresultaat om zo de klant het beste te bedienen. Als landmeter zijn we op veel dingen getraind, maar het belangrijkste is het begrijpen van nauwkeurigheid, precisie en het uitvoeren van kwalitatief goede metingen.  Zoals elke goede landmeter zal ik dit onderwerp van het zo correct mogelijk benaderen. In onze vaktermen betekent dit het opzetten van een goed systeem met nauwkeurige controle, om te verzekeren dat er met een hoge nauwkeurigheid wordt gemeten.

Wat is het verschil tussen nauwkeurigheid en precisie?
Nauwkeurigheid en precisie zijn twee manieren waarop landmeters over ‘fouten’ denken.

Nauwkeurigheid: Nauwkeurigheid verwijst naar hoe dicht een meting de werkelijke waarde benadert.
Precisie: Precisie is hoe dicht meerdere metingen bij elkaar liggen.

Voorbeeld: Schieten op een target
Een klassieke manier om het verschil tussen precisie en nauwkeurigheid aan te tonen is met een target. Het meetproces is het ‘schieten op het doel’. De ‘meting’ is waar de kogel op het doel landt. De ‘echte’ waarde is het midden van het doel.

Precisie: als alle kogels heel dicht bij elkaar raken, maar ver van het midden, is er precisie, maar geen nauwkeurigheid.
Nauwkeurig: als de kogels ongeveer op gelijke afstand van elkaar en op gelijke afstand van het midden liggen, is er wiskundige nauwkeurigheid omdat het gemiddelde van de pijlen in het midden zit. Dit vertegenwoordigt gegevens die nauwkeurig, maar niet precies zijn. Als u echter daadwerkelijk zou schieten , zou dit niet als een schot in de roos tellen!
Nauwkeurig en precies: als de kogels in het midden landen en dicht bij elkaar liggen, is er zowel nauwkeurigheid als precisie.

Lage nauwkeurigheid-hoge precisie

Lage nauwkeurigheid – hoge precisie

hoge nauwkeurigheid-lage precisie

Hoge nauwkeurigheid – lage precisie

Precies en nauwkeurig

Hoge nauwkeurigheid – hoge precisie

Niet alle nauwkeurigheid is gelijk: nauwkeurigheid kan worden geassocieerd met relatieve en absolute positionering

Er zijn een paar andere termen die belangrijk zijn om de nauwkeurigheid van de positionering te begrijpen. Dit zijn:

  • Relatieve positionering: relatieve positionering is waar de positie van een object bekend is ten opzichte van andere objecten.
  • Absolute positionering: absolute positionering is waar een object zich in de echte wereld bevindt.
  • Herhaalbaar: kan één landmeter met één instrument steeds dezelfde resultaten krijgen?
  • Reproduceerbaar: kunnen meerdere landmeters, misschien met meerdere instrumenten, steeds dezelfde resultaten krijgen?

Deze voorwaarden zijn belangrijk bij het overwegen van de beste meetmethode voor de uitvoering van uw opdracht. Positioneert u uw model ten opzichte van andere objecten en hoe nauwkeurig positioneert u het ten opzichte van die objecten? Of positioneert u uw model nauwkeurig in de echte wereld? Zijn uw resultaten herhaalbaar en reproduceerbaar?