In het kort

Topo4D is een landmeet- en expertisekantoor in Aalst.

icon_widget_image Beschikbaar op afspraak icon_widget_image Hof Somergem 58 9300 Aalst icon_widget_image +32 473 70 89 15 icon_widget_image info@topo4d.be

factuurvoorwaarden – algemene voorwaarden uitvoeringen

 1. Onze facturen zijn via overschrijving betaalbaar zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
 2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.
 3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. Bij nietnaleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd
 4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
 5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/aannemer bevoegd.
 • Bijkomende voorwaarden opdrachtsafhankelijk:
  • 3D Scanningsvoorwaarden:
   • aan de hand van factuur en prijsofferte op maat.
   • Niet inbegrepen in factuur:
    • bijkomende tekenwerken: 55 eur per uur excl btw
    • wachttijden aan 120 eur per uur excl btw: indien het team moet wachten om toegang te krijgen tot sommige delen van het te scannen gebouw/object.
    • alsook bij andere vertragingen niet gerelateerd tot onze opmeting zijn wij genoodzaakt wachttijden aan te rekenen.
    • Het gebouw is vrij en toegankelijk. Al de ruimten zijn normaal beschikbaar.
   • Het project wordt sequentieel gemeten.
   • D.w.z. het project wordt gemeten in een logische volgorde. Bij een niet sequentieel scanning wordt
   • de registratie in regie verrekend.
  • Drone diensten
   • Uitvoering kan worden afgezegd / uitgesteld tot 30 min voor het voorziene moment.
   • Niet-uitvoering bij regen en of wind van meer dan 30km/u.
   • overmacht is steeds geldig
   • vluchtzone wordt vooraf vastgelegd door de klant.
   • De klant is verantwoordelijk voor de mensen op de te overvliegen zone ivm de veiligheidsvoorwaarden en PBM’s.
   • De klant verklaart dat zijn te overvliegen werf niet toegankelijk is voor onbevoegden tijdens vluchten in hiertoe voorziene klasse.

Zie ook www.topo4d.be/algemenevoorwaarden

× Hoe kan ik je helpen?