In het kort

Topo4D is een landmeet- en expertisekantoor in Aalst.

icon_widget_image Beschikbaar op afspraak icon_widget_image Hof Somergem 58 9300 Aalst icon_widget_image +32 473 70 89 15 icon_widget_image info@topo4d.be

Algemene voorwaarden schattingen

Algemene voorwaarden:

Vergelijkingspunten worden gebruikt op basis van gekende verkopen binnen ons professioneel netwerk.

Deze worden niet opgenomen in het schattingsverslag omwille van GDPR en privacy redenen.

Dit schattingsverslag is volledig opgemaakt volgens de regels van het RICS Red Book en International Valuation Standards (IVS). De afmetingen werden voltooid volgens IPMS 1. Het extramuros principe werd toegepast.

Bij de opmaak van het schattingsverslag was er geen weet van bouwmisdrijven omtrent het te schatten onroerend goed. Bij de opmaak van het verslag wordt er uitgegaan dat alle constructies als vergund beschouwd kunnen worden, afwijkingen hieromtrent kunnen invloed hebben op de eventuele marktprijs.

Staat van funderingen en andere onzichtbare elementen worden niet onderzocht en wordt geen rekening mee gehouden, tenzij uitdrukkelijk vermeld door de klant.

Algemene bepalingen:

1. De expert-schatter draagt geen verantwoordelijkheid voor zaken van wettelijke

aard die de geschatte eigendom beïnvloeden. Tenzij anders vermeld, wordt er

verondersteld dat men het goed in onbeperkt eigendom heeft. (Opdrachtgever is de huurder.)

2. Elke schets in het rapport kan benaderende afmetingen bevatten.

De expert-schatter heeft geen exacte afmetingen vastgesteld van de eigendom.

3. De expert-schatter gaat er van uit dat er geen verborgen of onzichtbare

elementen aanwezig zijn aan de eigendom, de ondergrond of de structuren die

de waarde van het goed positief of negatief zouden beïnvloeden. De expertschatter

draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke factoren, noch voor het

onderzoek dat vereist is om dergelijke elementen te ontdekken.

4. Met betrekking tot de expertises die afhankelijk zijn van een bevredigende

voltooiing van de aanbouw, herstellingen of veranderingen, zijn het

expertiserapport en de waardebepaling gebaseerd op de vakkundige voltooiing

van de werken in overeenstemming met de plannen en specificaties.

5. De expert-schatter neemt aan dat alle verklaringen en informatie opgenomen in

het rapport waar en correct zijn en dat geen relevante informatie werd

achtergehouden.

6. Alle uiteengezette conclusies en beoordelingen betreffende het onroerende goed

in dit expertiserapport werden voorbereid door ondertekende expert-schatter.

Enkel de expert-schatter is gemachtigd voor het aanbrengen van wijzigingen. Hij

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor elke andere aangebrachte

wijziging.

7. Onder voorbehoud van een geldig bodem-attest en afwezigheid van

bodemverontreinigingen.

8. De schatting betreft een moment-opname in de tijd. De schatting dient regelmatig

te worden geherwaardeerd in functie van wijzigingen allerhande (bv. wijziging

van de markt van vraag en aanbod; wijziging van het onroerend goed ), slijtage of verbouwingen, wijzigingen van de omstandigheden in de omgeving, wijzigingen tussen belanghebbenden, …

Bronnen:

Volgende online bronnen werden geraadpleegd voor de opmaak van dit schattingsverslag:

Vorm en oriëntatie van het perceel en terrein: http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE

Ligging van de eigendom aan het openbaar domein: http://www.geopunt.be/

Ligging van de eigendom getoetst aan de natuur: http://www.geopunt.be/

Openbaar vervoer: http://www.geopunt.be/

Zonering volgens het gewestplan: http://www.geopunt.be/

Voorkooprecht: http://www.geopunt.be/

Watertoets: www.waterinfo.be

Vragen over onze dienstverlening met betrekking tot schattingen?

Contacteer ons gerust.

× Hoe kan ik je helpen?